Gereserveerd tracé wegverbinding (Omgevingsverordening 2016)

Dit bestand bevat gereserveerde tracés van provinciale wegen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij de tracés voor de nieuwe wegverbindingen of verbetering van bestaande wegverbindingen opgenomen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 06:07 (UTC)
Created April 2, 2019, 11:56 (UTC)