Veiligheidszone 1 provinciale wegen (Omgevingsverordening 2016)

Dit bestand bevat de veiligheidszone 1 provinciale wegen, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t. tot deze veiligheidszone. Het betreft een zone langs provinciale wegen in verband met plaatsgebonden risico (PR max) provinciale wegen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 06:19 (UTC)
Created April 2, 2019, 11:55 (UTC)