Grondsoortenkaart

De grondsoortenkaart geeft de ligging van de veengronden en minerale gronden in Drenthe. De kaart is afgeleid van de Bodemkaart 1 : 50 000. Er worden slechts 10 legenda-eenheden onderscheiden. Bij de veengronden komt binnen 40 cm-mv. meer dan 40 cm veen in het bodemprofiel voor. De veengronden worden niet verder onderverdeeld. Bij de minerale gronden komt in het bodemprofiel tot 80 cm-mv. meer dan 40 cm mineraal materiaal (zand, klei of leem) voor. Voor de minerale gronden is een verdere opdeling gemaakt naar samenstelling en textuur van de bouwvoor.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 04:09 (UTC)
Created April 2, 2019, 11:49 (UTC)