Waterkwaliteit biologisch - Ecotopen Rijkswateren - vlakken vierde cyclus (RWS)

Van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied wordt om de 6 jaar een ecotopenkaart geleverd. Ecotopenkaarten vormen een belangrijk onderdeel van het biologische monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat. Een ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen samen te voegen, zoals een vegetatiestructuurkaart, een waterdieptekaart, een overstromingsduurkaart, etc. De vegetatiestructuurkaart vormt hierbij de belangrijkste laag. De vegetatiestructuurkaart wordt met behulp van luchtfoto's geproduceerd op een schaal van 1:10.000. Een ecotoop is gedefinieerd als een ruimtelijk te begrenzen ecologische eenheid, waarvan de samenstelling en ontwikkeling worden bepaald door abiotische, biotische en antropogene aspecten samen. De 1e cyclus karteringen zijn uitgevoerd in de periode van 1997 tot en met 1998 (jaar van fotovluchten). De 2e cyclus karteringen zijn uitgevoerd in de periode van 2004 tot en met 2006 (jaar van fotovluchten). De 3e cyclus karteringen zijn uitgevoerd in de periode van 2008 tot en met 2012 (jaar van fotovluchten). De 4e cyclus karteringen zijn uitgevoerd in de periode van 2011 tot en met 2016 (jaar van fotovluchten). MAAS: versie 1.0. RIJNTAKKEN-OOST: versie 1.0. RIJN-MAASMONDING: te verwachten in 2019. VOLKERAK-ZOOMMEER: te verwachten in 2019. IJSSELMEERGEBIED: te verwachten in 2019.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/natuur-en-milieu/ecotopen/index.aspx
Last Updated March 22, 2019, 10:31 (UTC)
Created February 3, 2019, 13:56 (UTC)