Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2018

Deze tabel bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein. Deze cijfers kunnen worden uitgesplitst naar het aantal voorzieningen, soort voorziening in het sociaal domein en naar gemeente en wijk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015 Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015, 2016 en 2017 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Status van de cijfers: De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 januari 2019: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2018 worden in juni 2019 gepubliceerd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html#/CBS/nl/dataset/table?graphtype=Table&tableId=84420NED
Last Updated January 10, 2019, 17:10 (UTC)
Created January 10, 2019, 17:10 (UTC)