PRV Kaart 4: Ecologie - Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Op deze kaartlaag in de PRV is Natuurnetwerk Nederland (NNN) weergegeven. Dit is een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Deze kaartlaag is vastgesteld door PS op 23 april 2018 (besluitnummer (1023641/1053337). Op deze kaartlaag in de PRV is tevens Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de grote wateren (zoals het IJsselmeer, Noordzee, Waddenzee) weergegeven.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 2, 2019, 12:17 (UTC)
Created December 20, 2018, 22:36 (UTC)