DBI Areaal beheer - Overeenkomsten met derden

Tekst wordt nog aangevuld. Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen.

Een overzicht van alle objecten en administratieve gegevens is beschikbaar.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 2, 2019, 12:23 (UTC)
Created December 20, 2018, 22:36 (UTC)