Geluidskartering provinciale wegen 2011 - contouren etmaal

De provincie Fryslân heeft geluidskaarten laten opstellen. Met behulp van geavanceerde rekenmodellen is de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt voor woningen, gebouwen met een onderwijs of gezondheidsfunctie en stiltegebieden. Cijfermatig is een onderscheid gemaakt tussen de wegen die verplicht moeten worden onderzocht (provinciale wegen met 3 miljoen of meer voertuigpassages) en alle provinciale wegen. Het onderhavige bestand betreft de geluidscontouren-etmaal.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 04:05 (UTC)
Created December 20, 2018, 22:32 (UTC)