Basisrecreatietoervaartnet (Omgevingsvisie)

De basisrecreatietoervaartnet (BRTN), de landelijke toeristisch recreatieve infrastructuur voor de recreatieve toervaart is van belang voor de beleving van de omgeving en de toeristische aantrekkingskracht van de provincie. Niet alleen hebben de routes een hoge recreatieve belevingswaarde, ook hebben zij een gunstig effect op de economische omzet van bedrijven langs deze routes. Voor de aantrekkelijkheid van de routes is het, naast de vrije doorvaart, van belang dat zij goed worden ingepast bij eventuele nieuwe (stedelijke) ontwikkelingen. De regeling voorziet in een bijzondere motiveringsplicht, om te verzekeren dat hieraan in gebieden rond het als zodanig aangegeven basisrecreatietoervaartnet in een vroeg stadium van de planontwikkeling aandacht wordt geschonken.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 22, 2019, 10:31 (UTC)
Created December 20, 2018, 22:29 (UTC)