GES-contouren geluid (Lden) - provinciale wegen

De geluidsbelasting afkomstig (MILIEU.geluidsbel_2016_Nwegen_tot) van provinciale wegen is vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren en op kaarten weergegeven. Alle woningen en gevoelige bestemmingen die in de verschillende GES-contouren gelegen zijn, zijn eveneens in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 01:52 (UTC)
Created December 20, 2018, 22:27 (UTC)