VSV; loonontwikkeling na schoolverlaten 2005-2008

Deze tabel beschrijft de loonontwikkeling van schoolverlaters van het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar voortijdig schoolverlaters en schoolverlaters met een startkwalificatie. In de tabel komen schoolverlaters van verschillende schooljaren aan bod. Het eerste schooljaar in deze tabel gaat over schoolverlaters die in schooljaar 2004/'05 het onderwijs hebben verlaten. Verder zijn er in deze tabel gegevens opgenomen over laatstgenoten onderwijssoort, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering van schoolverlaters. Het loon wordt jaarlijks gemeten op de laatste vrijdag van september.

Een deel van de schoolverlaters keert na verloop van tijd weer terug in het onderwijs. Over schoolverlaters die zijn teruggekeerd, worden in deze tabel geen gegevens meer gepresenteerd. Het totaal aantal schoolverlaters neemt hierdoor in deze tabel af met elk peilmoment.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2008

Status van de cijfers Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81137ned
Last Updated July 13, 2019, 03:02 (UTC)
Created December 20, 2018, 21:23 (UTC)