Economische zelfstandigheid; personen 15 tot 65 jaar, 2000-2014

Deze tabel bevat uitkomsten over de inkomenspositie van personen in de leeftijd 15 tot 65 jaar. Gepresenteerd worden cijfers over het hebben van een eigen inkomen, het financieel onafhankelijk zijn en het economisch zelfstandig zijn. Daarbij worden personen onderscheiden naar geslacht en verder naar kenmerken zoals leeftijd, positie in het huishouden en sociaal economische categorie.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014

Status van de cijfers De cijfers over de jaren 2001 t/m 2014 zijn definitief, de cijfers over 2000 zijn voorlopig.

Wijzigingen 15 maart 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81208ned
Last Updated July 13, 2019, 05:40 (UTC)
Created December 20, 2018, 21:15 (UTC)