Welzijn; sociale verbanden en relaties, 2003-2012

Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse indicatoren van sociale verbanden en relaties, namelijk de contactfrequentie met familie, contactfrequentie met vrienden, contactfrequentie met buren, sociaal vertrouwen, huishoudsamenstelling en het al dan niet verlenen van informele hulp. Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009), de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010 oude methode), het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (2010 nieuwe methode, 2012).

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 16-12-2013: In 2010 is er een herontwerp van het onderzoek geweest. Dit heeft als gevolg dat de cijfers vanaf dat jaar niet meer helemaal vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren. Voor verslagjaar 2010 zijn er zowel cijfers beschikbaar op basis van de oude methode als op basis van de nieuwe methode. Meer informatie over de nieuwe waarnemingsmethode zie paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81468ned
Last Updated July 13, 2019, 03:36 (UTC)
Created December 20, 2018, 20:30 (UTC)