Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010=100, 2008-2017

De reeks Outputprijsindex van nieuwbouwwoningen, 2010 = 100 geeft het verloop aan van de bouwkosten van nieuwe woningen. Deze reeks is gebaseerd op alle categorieën nieuwe woningen. De bedoelde bouwkosten zijn inclusief de algemene kosten en 'winst en risico' van de aannemer, maar exclusief de grondkosten en kosten van de projectontwikkelaar of makelaar. Het basismateriaal voor deze statistiek is ontleend aan door gemeenten aan het CBS gemelde gegevens. Het is afkomstig van door hen verstrekte bouwvergunningen voor nieuwe woningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2008 tot en met 4e kwartaal 2017

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2016 zijn definitief. De cijfers over 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2015=100. Zie paragraaf 3.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82039NED
Last Updated July 13, 2019, 08:42 (UTC)
Created December 20, 2018, 20:26 (UTC)