Huishoudens; grootte, positie in het huishouden, 1 januari 1995-2013

Deze publicatie bevat informatie over het verloop van de huishoudens in Nederland naar grootte en samenstelling alsmede personen naar positie in het huishouden op 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2013.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden, 1 januari', zie paragraaf 3.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37312
Last Updated July 13, 2019, 04:02 (UTC)
Created December 20, 2018, 20:26 (UTC)