Gebieden in Nederland 2015

In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2015 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend. De tabel is opgebouwd uit: - Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken, bijvoorbeeld provincies en COROP-gebieden. - Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken, bijvoorbeeld stadsgewesten. - Gebieden ingedeeld naar grootteklasse (op basis van inwonertal) en mate van stedelijkheid (op basis van omgevingsadressendichtheid).

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht. Verder zijn per gemeente twee statistische gegevens aan de tabel toegevoegd: inwonertal en omgevingsadressendichtheid.

Gegevens beschikbaar over 2015

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 30 oktober 2015: De voorlopige gegevens in deze publicatie zijn vervangen door de definitieve gegevens. Dit zorgt enkel voor kleine wijzigingen met betrekking tot de statistische gegevens inwonertal en omgevingsadressendichtheid. Bij alle overige onderwerpen zijn er geen wijzigingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elk jaar in januari wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld. Enkele gegevens zijn dan echter nog niet beschikbaar, die in maart alsnog worden toegevoegd. In de tweede helft van het jaar worden de gegevens definitief vastgesteld. Zie paragraaf 3 voor een link naar de andere jaartabellen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82949NED
Last Updated July 6, 2019, 10:36 (UTC)
Created December 20, 2018, 19:21 (UTC)