Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Wijzigingen per 21 mei 2019 De cijfers van mei zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers verschijnen op 20 juni 2019.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html#/CBS/nl/dataset/table?graphtype=Table&tableId=83694NED
Last Updated May 21, 2019, 08:51 (UTC)
Created December 20, 2018, 18:36 (UTC)