Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2018

In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm. Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015 Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015, 2016 en 2017 zijn te vinden via de link ‘Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg’ in paragraaf 3.

Status van de cijfers: De cijfers over het eerste halfjaar van 2018 zijn nader voorlopig. De cijfers over het 2e halfjaar van 2018 en heel 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 mei 2019: - De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2018 en heel 2018 zijn toegevoegd. - De cijfers over het 1e halfjaar van 2018 zijn nader voorlopig gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2019 worden in november 2019 gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84421NED
Last Updated July 6, 2019, 10:29 (UTC)
Created December 20, 2018, 18:35 (UTC)