Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

In deze tabel worden de totale kosten voor jeugdzorg door gemeenten getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar soort jeugdzorg. Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over het eerste halfjaar van 2018 zijn nader voorlopig. De cijfers over het 2e halfjaar van 2018 en heel 2018 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 mei 2018: - De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2018 en heel 2018 zijn toegevoegd. - De cijfers over het 1e halfjaar van 2018 zijn nader voorlopig gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2019 worden in november 2019 gepubliceerd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83454NED
Last Updated July 13, 2019, 06:42 (UTC)
Created December 20, 2018, 18:35 (UTC)