Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2017

Deze tabel bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein. Deze cijfers kunnen worden uitgesplitst naar het aantal voorzieningen, soort voorziening in het sociaal domein en naar gemeente en wijk.

Gegevens beschikbaar over 2017 Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015, 2016 en 2018 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 januari 2019: De cijfers over 2017 zijn definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 augustus 2018: Bij 70 gemeenten zijn de cijfers over het 1e halfjaar van 2017 verwijderd. Per abuis waren deze cijfers in de tabel gezet, terwijl er geen Wmo-gegevens van de betreffende gemeenten beschikbaar zijn. De cijfers voor het 2e halfjaar van 2017 en voor geheel 2017 waren wel correct en blijven onaangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html#/CBS/nl/dataset/table?graphtype=Table&tableId=83817NED
Last Updated January 29, 2019, 11:37 (UTC)
Created December 20, 2018, 18:35 (UTC)