Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2015

Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2015.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 18 februari 2019: De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 17 januari 2019: Definitieve cijfers over 2015 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html#/CBS/nl/dataset/table?graphtype=Table&tableId=83568NED
Last Updated February 18, 2019, 08:22 (UTC)
Created December 20, 2018, 18:34 (UTC)