Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2016

Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2016.

Status van de cijfers: Voorlopig.

Wijzigingen per 18 februari 2019: De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 2 oktober 2017: Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Definitieve cijfers: 3e kwartaal van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html#/CBS/nl/dataset/table?graphtype=Table&tableId=83800NED
Last Updated February 18, 2019, 08:22 (UTC)
Created December 20, 2018, 18:34 (UTC)