Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardgas weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardgas die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de wijze van aflevering via het gasnet. Dit bestaat uit een hoofdtransportnet met daaraan gekoppeld de regionale netten. De grootverbruikers krijgen gas direct uit het hoofdtransportnet. Dit zijn de elektriciteitscentrales en grote bedrijven. De kleinverbruikers, waaronder de huishoudens, krijgen het aardgas via de regionale netten. Daarnaast is er een post van aardgasverbruik bij de winning. Tot slot is er een kleine post van het afgefakkelde of afgeblazen aardgas.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 1946 per jaar en vanaf 1982 per jaar, per kwartaal en per maand.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 2015 zijn definitief. Gegevens vanaf januari 2016 zijn nader voorlopig. Gegevens vanaf januari 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 februari 2019 Cijfers van december 2018 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 19 april 2018 Cijfers van december 2017 zijn toegevoegd. De aardgasbalans is gereviseerd.

Cijfers zijn gereviseerd : 1. Cijfers over de balansposten van het aanbod van aardgas (winning, invoer, uitvoer en voorraadmutatie) zijn aangepast vanaf het jaar 2000, omdat de voorraadmutatie in de ondergrondse opslagen van aardgas nu wel zijn meegenomen en niet meer verondersteld wordt dat deze voorraden onderdeel zijn van het systeem van de winning van aardgas (zoals voorheen). Tevens is de directie uitwisseling van het Nederlandse hoofdgasnet met ondergrondse opslagen in het buitenland nu geboekt als invoer en uitvoer. De opbouw van de voorraad kussengas is opgenomen in de balans als niet-energetisch gebruik van aardgas. Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor het verbruik van aardgas, uitgezonderd het extra niet-energetisch gebruik als gevolg van opbouw voorraad kussengas. 2. Het distributieverlies van aardgas bleek geen lekkage van aardgas te zijn, maar eigen aardgasverbruik van aardgas door aardgasnetbedrijven. Het distributieverlies van aardgas is daarom op 0 gesteld en de betreffende hoeveelheden aardgas zijn opgenomen als eigen verbruik van aardgas van de energiesector. Dit geldt voor de periode 1990 tot en met 2014. 3. Cijfers over de productie van aardgas uit overige omzetting zijn verbeterd door ook gebruik te maken van gegevens van aardgasnetbedrijven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode. Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar. Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html#/CBS/nl/dataset/table?graphtype=Table&tableId=00372
Last Updated February 22, 2019, 09:13 (UTC)
Created December 20, 2018, 18:34 (UTC)