Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de geschatte bouwkosten en het aantal nieuw te bouwen woonruimten waarvoor de verleende bouwvergunning is gemeld bij het CBS. De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW. De gegevens zijn uitgesplitst naar type opdrachtgever, naar type woonruimte (woning, wooneenheid en recreatiewoning), naar het soort eigendom (huur- en koopwoningen) en naar gemeenten. Omdat deze tabel uitsluitend de gerespondeerde gegevens van de gemeenten bevat, sluit deze tabel niet aan bij andere gepubliceerde tabellen over de bouwvergunningen, er is daarom voor gekozen om niet te aggregeren naar bovengemeentelijke indelingen zoals provincie en landsdeel.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over 2012 t/m het vierde kwartaal 2017 zijn definitief. De cijfers vanaf het eerste kwartaal van 2018 zijn voorlopig. Deze tabel bevat alleen de gerespondeerde gegevens zoals ontvangen van de gemeenten. Gemeenten met non-respons worden niet geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 22 februari 2019: De cijfers van het vierde kwartaal 2017 zijn definitief gemaakt. De cijfers van het vierde kwartaal 2018 zijn toegevoegd. De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2018 tot en met het derde kwartaal 2018 kunnen enigszins verschillen met de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagperiode gepubliceerd. De cijfers over hetzelfde kwartaal van een jaar eerder worden dan definitief.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html#/CBS/nl/dataset/table?graphtype=Table&tableId=83671NED
Last Updated March 22, 2019, 10:51 (UTC)
Created December 20, 2018, 18:33 (UTC)