Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het aantal nieuw te bouwen woonruimten waarvoor een bouwvergunning is verleend. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar soort woonruimte, woning, wooneenheid of recreatiewoning. De tabel bevat ook de indexcijfers van het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend. De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers: De cijfers vanaf januari 2012 tot en met mei 2018 zijn definitief. De cijfers vanaf juni 2018 zijn voorlopig. Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 16 juli 2019: De cijfers van verslagmaand mei 2019 zijn toegevoegd en de cijfers van verslagmaand mei 2018 zijn definitief gemaakt. De voorlopige cijfers vanaf juni 2018 tot en met april 2019 kunnen enigszins zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83668NED
Last Updated July 17, 2019, 01:47 (UTC)
Created December 20, 2018, 18:33 (UTC)