Bevolking en bevolkingsontwikkeling per maand; 1995-2018

Maand-, kwartaal- en jaarcijfers van de omvang van de bevolking van Nederland. De tabel omvat aantallen van levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, administratieve correcties, binnen gemeenten verhuisde personen en tussen gemeenten verhuisde personen, sluitingen en ontbindingen van huwelijk en partnerschapsregistratie (personen en gebeurtenissen) en asielaanvragen (tot en met statistiekjaar 2011).

Met ingang van de cijfers over januari 2010 wordt er gebruik gemaakt van een nieuw productiesysteem voor het verwerken van de berichten uit de gemeentelijke bevolkingsregisters. In verband hiermee zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: - Voor levendgeborenen geldt dat vanaf 2010 geen voorlopige cijfers naar rangnummer uit de moeder en burgerlijke staat van de moeder meer beschikbaar zullen zijn. Wel worden jaarlijks definitieve aantallen aan de tabel toegevoegd. - Huwelijkssluiting is vanaf 2010 inclusief partnerschapsregistratie. - De reeks van partnerschapsregistraties zal in deze tabel vanaf 2010 niet meer worden aangevuld. - Huwende personen zijn vanaf 2010 inclusief personen die een partnerschap zijn aangegaan. Hierdoor is een extra voorgaande burgerlijke staat (gehuwd) toegevoegd. - Huwelijksontbinding is vanaf 2010 inclusief ontbindingen van partnerschap. - Van echt scheidende personen zijn vanaf 2010 inclusief personen die gescheiden zijn uit een partnerschap. - Voor binnen Nederland verhuisde personen geldt dat met ingang van 2010 geen aantallen naar plaats in het gezin meer beschikbaar zullen zijn.

Gegevens beschikbaar van januari 1995 tot en met oktober 2018.

Status van de cijfers: Alle cijfers over asielaanvragen zijn definitief. Van de bevolkingscijfers zijn de cijfers over 1995 tot en met 2017 definitief. De cijfers per 1 januari 2018 zijn definitief, de overige bevolkingscijfers over 2018 zijn voorlopig. De actualisering van asielaanvragen in deze tabel is met ingang van 2012 stopgezet.

Wijzigingen per 14 januari 2019: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar', zie paragraaf 3.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37943ned
Last Updated July 13, 2019, 03:49 (UTC)
Created December 20, 2018, 18:32 (UTC)