Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse

In deze tabel vindt u gegevens van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). De cijfers laten het aantal personen met betaald werk zien dat van beroep is gewisseld. Daarbij is vermeld of dit beroep van dezelfde of andere beroepsklasse is. Het gaat daarbij zowel om kwartaal- en jaarcijfers. Kwartaalcijfers laten zien hoeveel personen een kwartaal eerder een ander beroep hadden. De jaarcijfers laten zien hoeveel personen een jaar eerder een ander beroep hadden. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Bij een wisseling van beroep gaat het om een wisseling van beroepsgroep volgens de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 mei 2019: De cijfers over het eerste kwartaal 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 22 februari 2019 De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Wisseling beroep) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83120NED
Last Updated July 13, 2019, 05:28 (UTC)
Created December 20, 2018, 18:29 (UTC)