BAG nummeraanduiding

Met het begrip Nummeraanduidingen wordt het samenstel van huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging bedoeld. Een Nummeraanduiding bestaat als hiertoe door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig een besluit is genomen. Een Nummeraanduiding heeft altijd betrekking op een enkel adresseerbaar object en komt in essentie overeen met de reeds bekende "huisnummers". Nummeraanduidingen kunnen alleen worden toegekend aan als zodanig aangewezen adresseerbare objecttypen: Verblijfsobjecten, Standplaatsen en Ligplaatsen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 18, 2019, 18:38 (UTC)
Created December 20, 2018, 16:12 (UTC)