Besloten en kleinschalig open gebied Gorecht-Westerwolde (Omgevingsvisie 2016-2020)

Dit bestand bevat het besloten en kleinschalig open gebied Gorecht en Westerwolde zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij kennen gebieden met een waardevol besloten en/of kleinschalig open karakter Dit wordt veelal gevormd door de aanwezigheid van bosjes, houtsingels, houtwallen en (meidoorn)hagen. Ter bescherming van de (kleinschalige) openheid, beslotenheid en houtsingelstructuur hebben wij regels opgenomen in de Omgevingsverordening.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 13, 2019, 04:10 (UTC)
Created December 20, 2018, 16:12 (UTC)