Structuurvisie - Regionaal wegennet (rijk)

Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart zijn de voorgenomen reconstructies rond Rijkswegen te zien. Zie ook paragraaf 6.3.2 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 10:05 (UTC)
Created December 20, 2018, 16:11 (UTC)