Aardkundige monumenten - Provinciale Milieu Verordening

De kaartlaag met de aardkundige monumenten is vastgesteld door Provinciale Staten op 14 december 2015 als onderdeel van de Provinciale Milieu Verordening (PMV), tranche 9 (Kenmerk 682598). De provincie Noord-Holland heeft een deel van haar provincie aangewezen als aardkundig monument. Het zijn markante plekken die verspreid liggen door heel Noord-Holland en iets vertellen over het ontstaan van de provincie.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 03:30 (UTC)
Created December 20, 2018, 16:11 (UTC)