Riool - Riool leidingen

De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een systeem van buizen (riolen), putten en pompen dat in steden en dorpen ondergronds is aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te voeren.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 13, 2019, 08:16 (UTC)
Created December 20, 2018, 16:09 (UTC)