Besloten en kleinschalig open gebied Gorecht-Westerwolde (Omgevingsverordening 2016)

Dit bestand bevat het besloten en kleinschalig open gebied Gorecht en Westerwolde zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van de (kleinschalige) openheid, beslotenheid en houtsingelstructuur. Wij kennen gebieden met een waardevol besloten en/of kleinschalig open karakter Dit wordt veelal gevormd door de aanwezigheid van bosjes, houtsingels, houtwallen en (meidoorn)hagen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 13, 2019, 07:31 (UTC)
Created December 20, 2018, 16:08 (UTC)