BAG

De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens.

De gegevens van de nummeraanduiding zijn in deze services onderdeel van de adresseerbare objecten, hierbij wordt slechts 1 adres opgenomen, dus objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn niet compleet. In deze services zitten dus niet alle BAG adressen.

Wij adviseren u, aangezien er sprake is van beperkte gegevens, om in de webservice BAG Bevragen de actuele gegevens te controleren. Dit kan ook in een van de andere BAG producten: BAG Web, BAG Extract of BAG Compact. BAG Bevragen: http://www.kadaster.nl/web/artikel/productartikel/BAG-Bevragen.htm Andere BAG producten: https://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BAG-1/BAG-producten.htm

De service wordt dagelijks geactualiseerd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 25, 2019, 08:43 (UTC)
Created December 20, 2018, 16:05 (UTC)