Vrijwaringszones versterking regionale waterkering

De provincie voorziet de regionale waterkeringen van vrijwaringszone zodat reconstructies of versterkingen mogelijk zijn. De geometrische plaatsbepaling van de vrijwaringszone versterking regionale waterkering is bepaald op basis van de legger van de waterbeheerders. Daar waar geen exacte plaatsbepaling kan worden aangegeven is een indicatieve zone aangegeven. Een indicatieve vrijwaringszone van 30 meter biedt in algemene zin voldoende ruimte voor versterking of reconstructie van de regionale waterkering. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 13, 2019, 06:23 (UTC)
Created December 20, 2018, 16:02 (UTC)