Vrijwaringszones regionale waterkeringen in Rijksbeheer

De door het Rijk in de legger opgenomen kern- en beschermingszones voor de Rijkskanaaldijken. Het Rijk is verantwoordelijk voor het aanwijzen en normeren van de regionale waterkeringen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Zij neemt daartoe bepalingen op in de legger (waaronder kern- en beschermingszones). In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie heeft de provincie op basis van deze legger vrijwaringzones opgenomen voor deze keringen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 13, 2019, 05:23 (UTC)
Created December 20, 2018, 16:02 (UTC)