Sturingsvisie - Beschikbaar wegennet

Deze kaart vormt het uitgangspunt voor tactische en operationele maatregelen op het gebied van regionaal verkeersmanagement. De doorgaande snelwegen hebben een drieledige functie: het afwikkelen van doorgaand verkeer door de provincie Utrecht, het verbinden van de provincie Utrecht met de andere landsdelen en het verbinden van de diverse regio’s binnen de provincie. De regionale verbindingswegen verbinden de verschillende regio’s en grotere kernen binnen de provincie met het snelwegennet. De stedelijke verbindingswegen vormen de verdeelringen voor de steden Utrecht en Amersfoort. De stedelijke assen verbinden grotere wijken en stadsdelen met elkaar. De ondersteunende wegen hebben een zelfstandige functie als verbindings- of invalswegen, maar ook als wegen die (enige) overloopcapaciteit bieden bij congestie op parallelle routes. De beschermde wegen hebben weliswaar een zekere verbindende functie, maar zijn in principe niet geschikt om of bedoeld om extra verkeer te verwerken wanneer er op parallelle routes congestie optreedt. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 6, 2019, 10:25 (UTC)
Created December 20, 2018, 16:02 (UTC)