Weggeg wegcategorieen beleving kenmerk

Op grond van de uiterlijke verschijningsvorm van de weg, kan er bij de weggebruiker een fictief beeld ontstaan ten aanzien van het verkeerspatroon van de weg, met name waar dit de samenstelling van het verkeer en de snelheid betreft. De volgende soorten wegcategorie formeel worden geregistreerd en getoond in kolom OMSCHR: 1. autosnelweg, 2. autoweg, 3. weg gesloten voor langzaam verkeer, 4. weg gesloten voor (brom)fietsers, 5. weg voor alle verkeer (gemengd verkeer). Zie voor een beschrijving Hoofdstuk Wegcategorie formeel. In de meeste gevallen, zal de beleving door de weggebruiker overeenkomen met de wegcategorie formeel. Als echter de beleving van een andere orde is dan de wegcategorie formeel, dan kan dit aanleiding geven tot onveilige situaties. Bijvoorbeeld: Als de verkeersdeelnemer met een hogere snelheid gaat rijden - qua beleving - dan in de gegeven omstandigheden verantwoord is, of op het bedoelde wegvak weggebruikers voorkomen, die NIET worden verwacht, bijvoorbeeld landbouwverkeer. Dit kenmerk wordt toegevoegd op basis van bovengenoemde (mogelijke) invloeden op het verkeersgedrag. De interpretatie van degene die dit kenmerk registreert is uiteraard altijd subjectief. Het subjectieve karakter van dit kenmerk impliceert dat de waarde van dit kenmerk ook met die achtergrond moet worden bekeken. Er zijn een aantal kenmerken, waarvan de aan- of afwezigheid een belangrijke rol speelt bij de bepaling van de beleving van een wegdeel. Als voorbeeld worden enkele situaties geschetst: NOTE: Er wordt maximaal maar een categorie hoger opgenomen, bijvoorbeeld: weg gesloten voor langzaam verkeer voldoet aan de specificaties van autoweg dan wordt deze laatste als categorie naar beleving opgenomen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/nationaal-wegenbestand.aspx
Last Updated July 13, 2019, 07:35 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:58 (UTC)