Ondergrondse obstakels RWS Zuid-Nederland Oost (punten)

Objecten die een belemmering kunnen vormen. Bijvoorbeeld duikers en rioleringen die niet meer in gebruik zijn. Ook locaties waar oudheidkundige waardevolle elementen zijn aangetroffen en lokaties met bodemverontreiniging.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.rijkswaterstaat.nl
Last Updated July 6, 2019, 10:44 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:57 (UTC)