Habitatkartering Natura2000 Zwarte Meer

In het kader van Natura2000 worden gebiedsdekkende habitatkarteringen opgebouwd voor gebieden die zijn aangewezen als habitatrichtlijngebied. Normaliter worden habitattypen gebaseerd op vegetatietypen (geaccepteerde typologiën zijn VVN, SALT en SBB). Voor het Zwarte Meer zijn deze helaas niet beschikbaar, daarom is gebruik gemaakt van waterplantenkarteringen (2009), die eenmaal per vier jaar per deelgebied worden gepubliceerd. Deze informatie is m.b.t. de oevers aangevuld met de RWS ecotopenkartering (2004). Specifiek voor de oostoever is veldwerk verricht in 2009 door Alterra (Albert Corporaal en John Janssen). Het habitattypenbestand Zwarte Meer is goedgekeurd door EZ (Dick Bal) op 13 maart 2013. Het bestand probeert de situatie te beschrijven zoals deze in het jaar van aanwijzing (2009) van toepassing was, of zo dicht mogelijk te benaderen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://kennisplein.intranet.minienm.nl/documenten/622295
Last Updated July 13, 2019, 04:46 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:56 (UTC)