RWS regiogebieden 2013

In samenwerking tussen NIS en CIV is het nieuwe RWS regiogrenzen bestand tot stand gekomen. De grenzen zijn o.a vervaardigd met behulp van diverse bronbestanden waaronder KernGis droog en BKN en zijn nu samengevoegd tot ‚‚n landsdekkend bestand. De voormalige natte en droge districten zijn dus nu samengevoegd. (Attribuut Sector = ND) Bij bruggen en tunnels is het attribuut gescheiden in nat (N) en droog (D) en liggen als 2 vlakken op elkaar. Zodra mutaties zijn goedgekeurd door de hoofd-ingenieur directeuren of districtshoofden van de betrokken districten, kunnen mutaties aan dit bestand bij het NIS worden aangemeld.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 03:28 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:55 (UTC)