Toplaag

er treedt voortdurend sedimenttransport op in het IJsselmeergebied. Het bestand schetst dan ook de bodemgesteldheid van de toplaag op het moment van kartering, 1981-1991. Toelichting over het bestand is aanwezig bij de afdeling WSM, dienst IJsselmeergebied.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 21, 2019, 09:17 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:54 (UTC)