Potentiele waterdiepte op laagste punt wegvak

Deze kaart geeft een beeld van een deel van de resultaten uit het onderzoek 'Investigation of the blue spots in the Netherlands National Highway Network' uitgevoerd door Deltares in opdracht van DVS-OLK. Voor vragen en/of opmerkingen over de inhoud van dit bestand of indien u meer informatie wenst over het onderzoek naar locaties in het Hoofdwegennet die gevoelig zijn voor overstroming, kunt u contact opnemen met het NIS.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 07:23 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:53 (UTC)