Nederlands Continentale Plat

De laag continentale plaat toont de trefkans van scheepsvondsten voor het Nederlandse deel van de Continentale Plaat. De gegevens zijn afkomstig uit de Globale Archeologische kaart van het Continentaal Plat in beheer bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 03:16 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:53 (UTC)