Vervoersnetwerken - Wegen (INSPIRE geharmoniseerd) - RWS

Vervoersnetwerken - wegen bevat het netwerk en de physical objects die verbonden zijn aan transport over waterlopen. Er wordt op toe gezien dat de features van het netwerk geschikt zijn en dat de koppeling tussen de netwerken met wegen, spoorwegen en luchtvaart zijn gerealiseerd, i.e. multi-modale knooppunten, in het bijzonder lokaal. Dit om te voorzien in de behoeften van intelligente transportsystemen zoals location based services (LBS) en telematica. Het transport netwerk zal ook de referenties naar verkeersstromen bevatten om navigatie diensten mogelijk te maken.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.github.com/codeforNL/INSPIRE/
Last Updated March 22, 2019, 10:32 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:52 (UTC)