Voormalige stortplaatsen - vlakken

Locatiecontouren van 589 voormalige stortplaatsen in Noord-Brabant. De positie en grootte van deze contouren wordt aangepast naargelang er meer onderzoek op de locaties wordt uitgevoerd. De stortplaatsen die in deze dataset zijn opgenomen voldoen alle aan de onderzoeksdefinitie zoals gehanteerd in de Nota Hergebruik Stortplaatsen. Er zijn ook stortplaatsen in Noord-Brabant die niet in de dataset zijn opgenomen omdat ze niet aan de definitie voldoen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 11, 2019, 08:09 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:42 (UTC)