Bodem- Aardkundig waardevolle gebieden, Inspire Gelderland

Het bestand geeft de resultaten van een studie naar aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland weer. Gebieden zijn waardevol vanwege hun geomorfologie, geologie en/of bodem, en/of de samenhang met ecologie, cultuurhistorie, waterkwaliteit en/of landschapsbeeld. Gegevensinwinning dateert uit 1978 / 1986 en is gebruikt in 1996 voor berekeningen. Deze zijn uitgevoerd door het bureau Syncera in 2004.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 18, 2019, 08:34 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:42 (UTC)