Omgevingsverordening- Grondwaterbescherming, Inspire Gelderland

Rondom het waterwingebied liggen de grondwaterbeschermingsgebieden met water dat tussen 1 en 25 jaar wordt opgepompt. Ongeveer zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van belang om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Er gelden daarom eisen voor het direct en indirect lozen van gevaarlijke stoffen op of in de bodem. Dit bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1. Grondwaterbescherming 2. Grondwaterbescherming vervalt in planperiode. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten Staten op 13 december 2017 vastgesteld

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 18, 2019, 08:34 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:42 (UTC)