Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk, Inspire Gelderland

De provincie beschermt het Gelders Natuurnetwerk dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige EHS en bevat tevens een zoekgebied van 7.300 ha voor de te realiseren 5.300 ha nieuwe natuur. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten Staten op 13 december 2017 vastgesteld.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 18, 2019, 08:34 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:42 (UTC)