Omgevingsvisie- Nationale Landschappenvisie, Inspire Gelderland

De provincie wil samen met haar partners door ruimtelijke ontwikkelingen de Kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen behouden, herstellen en versterken en de landschappelijke samenhang vergroten. De provincie beschermt de kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen en geeft richting aan ontwikkelingen met kwaliteit. De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door PS en wordt vigerend als de Omgevingsverordening in het najaar van 2014 is vastgesteld door PS.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 18, 2019, 08:34 (UTC)
Created December 20, 2018, 15:42 (UTC)